Kagandahan ng Mapayapang Lipunan

Dumaan ang ating lipunan sa dalawang pandaigdigang digmaan. Sa kagustuhan ng ilang tao na maging pinuno ng buong mundo, naglaho lahat ng kaayusan sa mundo. Pero kung nagpokus na lang ang mga pinuno sa kani-kanilang bansa at kung paano sila makaiiwas sa gulo, malayo na siguro ang naging pag-unlad nga ating lipunan. Salamat pa rin sa mga pinunong gaya nina Churchill at Roosevelt na gumawa ng paraan na matigil ang digmaan.

Sa isang payapang lipunan merong kalayaan sa pakikipagkalakan ang iba’t-ibang tao na walang diskriminasyonsa lahi, kulay o edad. Makapagtatayo ng mga paaralan, ospital at iba pang imprastraktura para sa pagbuti ng buhay ng mga tao o pang-akit ng mga turista. Walang kakulangan sa pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan kapag may kapayapaan. Walang sakit o epidemya sa kapaligiran.
Makikibahagi ako sa mga proyekto na makakatulong sa pag-unlad ng aking komunidad. Hihikayatin ko ang aking mga nakakatanda na pumili ng pinuno na ang puso ay serbisyo para sa karaniwang tao. Kung ganito ang bawat isa, malayo mangyari uli ang isang digmaan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s