Paano Nakaimpluwewensya ang mga Griyego at Romano sa Pag-unlad ng Sibilisasyon sa Daigdig?

Malaki ang impluwensiya ng mga Griyego at Romano sap ag-unlad ng mga sibilisasyon. Una sa lahat, nanggaling sa kanila ang unang pangkalahatang wika na Latin na kung saan nagmula ang maraming salita natin ngayon. Pati ang alpabeto at paraan ng pagsulat ay galing sa ginamit noong panahon ng Imperyong Romano. Dahil sa pagkakaroon ng pangkalahatang wika, alpabeto at paraan ng pagsulat, naging mabilis ang kalakalan at palitan ng ideya na nagbunsod ng mabilis na pag-unlad ng iba’t-ibang sibilisasyon. Isama na dito ang kalendaryo at mga yunit sa pagsukat na nagsilbing mabilis at patas na paraan para sa kalakalan at sa ibang aspeto ng pagbuo ng mga komunidad. Pati ang mga ideya sa Agham, Pilosopiya at Relihiyon ay naging malaking bahagi sa paghubog ng mga sibilisasyon ngayon. Kristianismo ang naging pinakamalaking impluwensiyang iniwan ng mga Romano. Mga ideya sa Politika at Gobyerno ay nag-ugat mula sa mga Romano. Ang pagkakaroon ng republika at ang mga bahagi nito ay nakatulong sa maraming sibilisasyon na masaayos ang kani-kanilang komunidad. Mga imbensyon at arkitektura na galling sa mga Romano ay hanggang ngayon makikita sa mga gusali at daan natin. Lahat ng ito ay nakapagbigay-daan sa pag-unlad at pagbuti ng buhay ng mga sibilisasyon.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s