Pag-ibig nina Florante at Laura

Si Laura ay prinsesa na anak ni Haring Linceo ng Albania. Nang makita siya ni Florante, anak ni Duke Briseo, hindi niya napigilan ang sarili na humanga kay Laura. Nabihag ni Florante ang puso ni Laura nang iligtas niya si Laura at ang Haring Linceo noong nagkagulo ang Albania. Ang ilang pagsubok na pinagdaraanan ng magsing-irog ay ang kaguluhan sa Albania, digmaan kay Heeral Osmalik na kung saan kasama si Florante , ang pagkakakulong ni Florante ng labingwalong araw at ang panloloko ni Adolfo sa kanilang dalawa. Mapatutunayang wagas ang pagmamahal ni Florante kay Laura nang hindi niya nilabanan ang pagpapakasal nina Laura at Adolfo. Ninais pa rin niya na lumigaya si Laura kahit sobra ang kalungkutan niya sa mga pangyayari. Sa huling pagkakataon, si Florante na nakagapos sa punong Higera ay nagpaalam na sa mahal niyang si laura at sa bayang Albania sa harap ng dalawang leon na handang patayin siya. Pero nang makita ng mga leon ang pagdadalamhati ni Florante, sila ay parehong naawa kay Florante at hindi siya kinain ng mga leon. Tunay na ang pag-ibig ay nalalampasan ang anumang balakid dito.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s