Pagsusuri sa mga Epekto ng Renaissance sa Kasalukuyang Panahon

Nagdala ng muling pagsilang o “rebirth” at paglawak ng kultura ang Renaissance. Naisama na ang mga taong hindi bahagi ng mga elitista at hinubog ang lipunan sa makatao at makatotohanang pananaw ng buhay. Kung wala ang Renaissance, baka hindi natin mapangalagaan at mapahalagahan ang Sining kagaya ng ginagawa natin ngayon. Hindi rin siguro mabubuo ang Agham gaya ng ayon kung wala ang mga taga-Renaissance gaya ni Leonardo da Vinci. Ang makataong pananaw ng Renaissance ay nag-udyok sa mga lipunan na magkaroon ng interes sa mga pananaliksik at imbensyon sa Agham. Noong Renaissance din naimbento ang “printing press” na nagbigay daan sa marami pang imbensyon at pagkalat ng mga bagong ideya. Dahil nagkaroon ng interes sa pagkamakatao o “humanism”, humina ang impluwensya ng Imperyong Romano at ng Simbahang Katoliko. Madaming kagaya ni Da Vinci ang naglakbay sa iba’t-ibang lugar sa Europa kaya’t naging mas malawak ang impluwensya ng Renaissance sa paglago ng mga kultura sa Europa. Tunay na pinag-apoy ng Renaissance ang puso at damdamin ng mga tao noon hanggang ngayon.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s