Paraiso

Kilala at napakagandang lugar sa Pilipinas ang Boracay. Noong pumunta kami dito, naaalala ko ang napakaputing buhangin. Nakakasilaw ito sa tanghali. Pinong-pino din ang buhangin na parang polbo kapag sinalat ng kamay ang Kulay asul ang malinaw na tubig ng dagat. Malamig ang tubig kaya kaming magkakapatid ay lumangoy kahit tanghaling tapat. Luntian at mayabong ang mga punong nakapaligid sa isla ng Boracay. Malakas ang hangin dito at marami na ring gusali ang nakatayo malapit sa dalampasigan nito. Nais kong bumalik uli sa Boracay.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s