Paano Nakaimpluwewensya ang mga Griyego at Romano sa Pag-unlad ng Sibilisasyon sa Daigdig?

Malaki ang impluwensiya ng mga Griyego at Romano sap ag-unlad ng mga sibilisasyon. Una sa lahat, nanggaling sa kanila ang unang pangkalahatang wika na Latin na kung saan nagmula ang maraming salita natin ngayon. Pati ang alpabeto at paraan ng pagsulat ay galing sa ginamit noong panahon ng Imperyong Romano. Dahil sa pagkakaroon ng pangkalahatang wika, alpabeto at paraan ng pagsulat, naging mabilis ang kalakalan at palitan ng ideya na nagbunsod ng mabilis na pag-unlad ng iba’t-ibang sibilisasyon. Isama na dito ang kalendaryo at mga yunit sa pagsukat na nagsilbing mabilis at patas na paraan para sa kalakalan at sa ibang aspeto ng pagbuo ng mga komunidad. Pati ang mga ideya sa Agham, Pilosopiya at Relihiyon ay naging malaking bahagi sa paghubog ng mga sibilisasyon ngayon. Kristianismo ang naging pinakamalaking impluwensiyang iniwan ng mga Romano. Mga ideya sa Politika at Gobyerno ay nag-ugat mula sa mga Romano. Ang pagkakaroon ng republika at ang mga bahagi nito ay nakatulong sa maraming sibilisasyon na masaayos ang kani-kanilang komunidad. Mga imbensyon at arkitektura na galling sa mga Romano ay hanggang ngayon makikita sa mga gusali at daan natin. Lahat ng ito ay nakapagbigay-daan sa pag-unlad at pagbuti ng buhay ng mga sibilisasyon.

Advertisements

Kagandahan ng Mapayapang Lipunan

Dumaan ang ating lipunan sa dalawang pandaigdigang digmaan. Sa kagustuhan ng ilang tao na maging pinuno ng buong mundo, naglaho lahat ng kaayusan sa mundo. Pero kung nagpokus na lang ang mga pinuno sa kani-kanilang bansa at kung paano sila makaiiwas sa gulo, malayo na siguro ang naging pag-unlad nga ating lipunan. Salamat pa rin sa mga pinunong gaya nina Churchill at Roosevelt na gumawa ng paraan na matigil ang digmaan.

Sa isang payapang lipunan merong kalayaan sa pakikipagkalakan ang iba’t-ibang tao na walang diskriminasyonsa lahi, kulay o edad. Makapagtatayo ng mga paaralan, ospital at iba pang imprastraktura para sa pagbuti ng buhay ng mga tao o pang-akit ng mga turista. Walang kakulangan sa pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan kapag may kapayapaan. Walang sakit o epidemya sa kapaligiran.
Makikibahagi ako sa mga proyekto na makakatulong sa pag-unlad ng aking komunidad. Hihikayatin ko ang aking mga nakakatanda na pumili ng pinuno na ang puso ay serbisyo para sa karaniwang tao. Kung ganito ang bawat isa, malayo mangyari uli ang isang digmaan.

Pagsusuri sa mga Epekto ng Renaissance sa Kasalukuyang Panahon

Nagdala ng muling pagsilang o “rebirth” at paglawak ng kultura ang Renaissance. Naisama na ang mga taong hindi bahagi ng mga elitista at hinubog ang lipunan sa makatao at makatotohanang pananaw ng buhay. Kung wala ang Renaissance, baka hindi natin mapangalagaan at mapahalagahan ang Sining kagaya ng ginagawa natin ngayon. Hindi rin siguro mabubuo ang Agham gaya ng ayon kung wala ang mga taga-Renaissance gaya ni Leonardo da Vinci. Ang makataong pananaw ng Renaissance ay nag-udyok sa mga lipunan na magkaroon ng interes sa mga pananaliksik at imbensyon sa Agham. Noong Renaissance din naimbento ang “printing press” na nagbigay daan sa marami pang imbensyon at pagkalat ng mga bagong ideya. Dahil nagkaroon ng interes sa pagkamakatao o “humanism”, humina ang impluwensya ng Imperyong Romano at ng Simbahang Katoliko. Madaming kagaya ni Da Vinci ang naglakbay sa iba’t-ibang lugar sa Europa kaya’t naging mas malawak ang impluwensya ng Renaissance sa paglago ng mga kultura sa Europa. Tunay na pinag-apoy ng Renaissance ang puso at damdamin ng mga tao noon hanggang ngayon.

Paano Nakaaapekto ang Heograpiya sa Pag-unlad ng mga Sinaunang Kabihasnan sa Daigdig?

Ang mga sinaunang kabihasnan ay naapektuhan ng heograpiya kung saan sila nakatira. Nagkakaroon ng mga siyudad malapit sa mga katawan ng tubig gaya ng ilog o dagat dahil mataba ang lupa para sa pagtatanim at madali din ang transportasyon. Dahil malapit sa tubig, madali makakuha ng tubig na pang-inom at mang-aso ng maraming hayop. Malamang malinis din ang lugar na tirahan. Kaya masasabi na matatag ang mga kabihasnan na malapit sa katawan ng tubig dahil metatag ang pinagkukunan ng mga pangunahing pangangailangan gaya ng pagkain at tubig. Nadidikta din ng heograpiya ang klima o temperatura ng lugar na nakakaapekto sa kung anong itatanim, anong isusuot, on anong mga gawain ang nararapat sa isang partikular na panahon. Nagbibigay din ang heograpiya ng mga likas na mga hadlang (natural barriers) gaya ng bulubundukin. Ito ay mahalaga para makahadlang ng mga kalaban. Ngunit makakadulot din ito ng kahirapan sa pakikipagkalakalan sa ibang mga kabihasnan. Kaya kung ano man ang heograpiya na pinagtirahan ng mga sinaunang kabihasnan ay nakatulong sa paglago nito para maging kung ano tayo ngayon.