Paano Nakaaapekto ang Heograpiya sa Pag-unlad ng mga Sinaunang Kabihasnan sa Daigdig?

Ang mga sinaunang kabihasnan ay naapektuhan ng heograpiya kung saan sila nakatira. Nagkakaroon ng mga siyudad malapit sa mga katawan ng tubig gaya ng ilog o dagat dahil mataba ang lupa para sa pagtatanim at madali din ang transportasyon. Dahil malapit sa tubig, madali makakuha ng tubig na pang-inom at mang-aso ng maraming hayop. Malamang malinis din ang lugar na tirahan. Kaya masasabi na matatag ang mga kabihasnan na malapit sa katawan ng tubig dahil metatag ang pinagkukunan ng mga pangunahing pangangailangan gaya ng pagkain at tubig. Nadidikta din ng heograpiya ang klima o temperatura ng lugar na nakakaapekto sa kung anong itatanim, anong isusuot, on anong mga gawain ang nararapat sa isang partikular na panahon. Nagbibigay din ang heograpiya ng mga likas na mga hadlang (natural barriers) gaya ng bulubundukin. Ito ay mahalaga para makahadlang ng mga kalaban. Ngunit makakadulot din ito ng kahirapan sa pakikipagkalakalan sa ibang mga kabihasnan. Kaya kung ano man ang heograpiya na pinagtirahan ng mga sinaunang kabihasnan ay nakatulong sa paglago nito para maging kung ano tayo ngayon.

Advertisements

Mga Uri ng Pangungusap

Ang Banawe Rice Terraces ay 2000-taong gulang na hagdan-hagdang palayan na makikita sa mga bundok ng Ifugao sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Napakagandang tanawin ito! Inukit ito ng mga ninuno natin sa gilid ng bundok para meron silang mataniman ng pagkukunan ng pagkain. Ngunit sa pagdaan ng panahon, unti-unting nasisisra ang mga hagdan na taniman. Paano natin mapapanatili ang “8th Wonder of the World”? Tumulong sa ating gobyerno at sa mga taga-Ifugao sa mga proyekto nila sa pagpapanatili ng Banawe Rice Terraces. Sumulat sa mga opisyal ng gobyerno ukol sa pagkalinga nito. Gawin natin ang lahat para makita pa ng susunod na henerasyon ang kagandahan ng Banawa Rice Terraces.

Pag-ibig nina Florante at Laura

Si Laura ay prinsesa na anak ni Haring Linceo ng Albania. Nang makita siya ni Florante, anak ni Duke Briseo, hindi niya napigilan ang sarili na humanga kay Laura. Nabihag ni Florante ang puso ni Laura nang iligtas niya si Laura at ang Haring Linceo noong nagkagulo ang Albania. Ang ilang pagsubok na pinagdaraanan ng magsing-irog ay ang kaguluhan sa Albania, digmaan kay Heeral Osmalik na kung saan kasama si Florante , ang pagkakakulong ni Florante ng labingwalong araw at ang panloloko ni Adolfo sa kanilang dalawa. Mapatutunayang wagas ang pagmamahal ni Florante kay Laura nang hindi niya nilabanan ang pagpapakasal nina Laura at Adolfo. Ninais pa rin niya na lumigaya si Laura kahit sobra ang kalungkutan niya sa mga pangyayari. Sa huling pagkakataon, si Florante na nakagapos sa punong Higera ay nagpaalam na sa mahal niyang si laura at sa bayang Albania sa harap ng dalawang leon na handang patayin siya. Pero nang makita ng mga leon ang pagdadalamhati ni Florante, sila ay parehong naawa kay Florante at hindi siya kinain ng mga leon. Tunay na ang pag-ibig ay nalalampasan ang anumang balakid dito.

Buod ng Panayam

Nakapanayam ko si Ginang Anita Magpayo, guro sa Kamuning Elementary School. Nagtututro siya ng mga bata sa Grade 3. Halos dalampung taon na siya nagtuturo. Nakakatuwa daw turuan ang mga bata sa ganitong edad dahil matanong pa sila sa maraming bagay. Masaya si Gng. Magpayo kapag masigla ang mga bata na gumagawa ng kanilang proyekto. Nalulungkot siya tuwing may batang hindi nakakapasok dahil pinatigil ng magulang o tinamid na pumasok. Hindi niya malilimutan na karanasan bilang guro ay ang pagtatapos o graduation taun-taon. Pinakamasaya siya kapag ang mga batang tinuturuan niya ay natatapos mag-aral ng elementarya. Ayon kay Gng. Magpayo, mahirap maging guro pero nakakataba ng puso Makita ang mga bata matuto.

Paraiso

Kilala at napakagandang lugar sa Pilipinas ang Boracay. Noong pumunta kami dito, naaalala ko ang napakaputing buhangin. Nakakasilaw ito sa tanghali. Pinong-pino din ang buhangin na parang polbo kapag sinalat ng kamay ang Kulay asul ang malinaw na tubig ng dagat. Malamig ang tubig kaya kaming magkakapatid ay lumangoy kahit tanghaling tapat. Luntian at mayabong ang mga punong nakapaligid sa isla ng Boracay. Malakas ang hangin dito at marami na ring gusali ang nakatayo malapit sa dalampasigan nito. Nais kong bumalik uli sa Boracay.

If Only I Could Have…

Regret. Just saying it breaks my heart. The world of what could have been that can no longer be. Where saying sorry isn’t enough, for the damage is irreparable. Why can’t it be just like paying back a debt, you may ask? Because scars don’t heal, they fade. A constant reminder of what we did wrong that can never be right again. We, as people, can’t avoid making mistakes. It’s hard-coded into us. And sadly enough, it’s even harder to correct them. Why? As I’ve said before, we’re bound to make mistakes, so we can never fully repair something that’s broken. Also, we remember the faults of a person a lot better than we can with anything else.

Thankfully, God isn’t like that with us. He knows that we make mistakes and yet, He’s still there for us. He knows that we have flaws and yet, He never judges us. He knows we can’t pay back the debt for sinning, so He gave His only Son to save us. You see, God is faithful and wants only the best for us, despite all that we’ve done in return. So, back to regret. Why is it such an awful feeling? It’s because deep down, we hate disappointing Him. We hate that we could have done better, that if we did this or that, maybe things would have been different. What I say to that is just let it go already. It’s done and the only thing we can do right here and now is say sorry. Because under any circumstance, saying sorry is a million times better than saying nothing at all. Right, God?

“So, what if you are offering your gift at the altar and remember that someone has something against you? Leave your gift there and go make peace with that person. Then come and offer your gift.”

Matthew 5 : 23-24

Your boy,

Seth Martin

The Light In All Of Us

“In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven.”

Matthew 5:16

One day, I happened upon a rather interesting post on Facebook. It was a video about the story of young Einstein in school. It opens with a question from the teacher to his students on whether or not God is evil. The teacher then makes his case by stating that since He created everything, including man, who is evil, then God must be evil as well. By this point, most people would be thinking, “Well, that’s a valid point,” and it is. That’s Deductive Reasoning 101. Little did the teacher expect, however, that a small hand was raised in God’s Defense.

“Teacher, does the cold exist?” asked young Einstein. His teacher laughed and said, “What a silly question. Of course it does.” Einstein replied, “In fact sir, it does not exist. It is just the absence of heat.” This apparently left the teacher stunned, saying nothing in response. Einstein then continued making his point, “Teacher, does darkness exist?” His teacher quickly replied “Certainly, it does exist.” Einstein shook his head and said, “No, sir. It does not. Darkness is just the absence of light.” The teacher was left speechless yet again, allowing Einstein to ask one last question. “Teacher, does evil exist?” he asked. The teacher, a little annoyed, replied “Yes. As I have said, God created everything, therefore He created evil.”

What came next surprised me. “No, sir. You are wrong. It does not exist. Evil is just the absence of God. Like the cold and darkness, evil just another way of saying that God’s love is absent from the hearts of man,” he said, sitting back down. Now, whether or not Einstein actually did this in his lifetime, we will never know. Either way, that is exactly how we should shine the light God has bestowed upon us. As I’ve said before in a previous entry, do not let fear stop you from doing this. As the saying goes, “If God is with you, who can ever be against you.”

Your boy,

Seth Martin

Love Never Fails You…

If there’s a verse about love (1 Corinthians 13:4-8), most definitely there will be a song patterned after it. It’s what I’ve noticed after listening to quite a few worship songs. They always sounded so familiar, like I’ve heard of them before. So, I dug around on the Internet and found a song that almost entirely hits the mark. It’s a song entitled “Love Never Fails” by Brandon Heath. The song goes like this:

Love Never Fails

Love is not proud
Love does not boast
Love after all
Matters the most

Love does not run
Love does not hide
Love does not keep
Locked inside

Love is the river that flows through
Love never fails you

Love will sustain
Love will provide
Love will not cease
At the end of time

Love will protect
Love always hopes
Love still believes
When you don’t

Love is the arms that are holding you
Love never fails you

When my heart won’t make a sound
When I can’t turn back around
When the sky is falling down
Nothing is greater than this
Greater than this

Love is right here
Love is alive
Love is the way
The truth the life

Love is the river that flows through
Love is the arms that are holding you
Love is the place you will fly to
Love never fails you

If you want to listen to the song, I put the link to the official video above. As for my thoughts on it, well, it has a special place in my heart.

Your boy,

Seth Martin

For Thou Art With Me Always

I consider being afraid not as a sign of weakness, but an indicator that you’re  still human and have not turned into some robot. In case you were wondering by the way, I do have my fair share of fears. Talking about them, though, is a bit of a sensitive topic, so I’m warning you right now that you won’t get much from me on this matter. However, for the sake of this post, I guess I’ll let you in on a little secret of mine. The truth is that… I’m afraid of banana peels. Believe me when I say this, okay, but you won’t be seeing me eat a banana with the skin still attached. I just don’t like them, how they feel on my hand. Disgusting.

Anyway, why am I talking about fear? Well I came across the verse Psalm 23:1, which I’m sure anyone who has been watching movies would have at least heard it by now. The famous “The Lord is my shepherd, and I shall not want.” quote is a classic go-to line because it relays a powerful message about overcoming fear. When I came across this verse myself for the very first time, I actually felt relieved, like a huge weight has been lifted off my shoulders. But, then again, doesn’t God always do that for us?

The verse actually brings back memories of a poem I read once. If you haven’t read “Footprints in the Sand”, you’re in luck. Below is the best description of God’s love for us that I’ve read so far. I’ll end the entry here, since the poem itself summarizes my take on why you shouldn’t be afraid.

Footprints in the Sand

One night I dreamed a dream.
As I was walking along the beach with my Lord.
Across the dark sky flashed scenes from my life.
For each scene, I noticed two sets of footprints in the sand,
One belonging to me and one to my Lord.

After the last scene of my life flashed before me,
I looked back at the footprints in the sand.
I noticed that at many times along the path of my life,
especially at the very lowest and saddest times,
there was only one set of footprints.

This really troubled me, so I asked the Lord about it.
“Lord, you said once I decided to follow you,
You’d walk with me all the way.
But I noticed that during the saddest and most troublesome times of my life,
there was only one set of footprints.
I don’t understand why, when I needed You the most, You would leave me.”

He whispered, “My precious child, I love you and will never leave you
Never, ever, during your trials and testings.
When you saw only one set of footprints,
It was then that I carried you.”

Your boy,

Seth Martin

 

 

Master Plan Ft. Meeko Martin

It’s time for another joint session with my brother, Meeko. So, expect this to appear in his blog as well. This time, it’ll be to present a business plan of an online software that will help local coaches and swimmers nationwide. It even has its own clever, which we can’t wait to reveal. So, sit back, maybe get something to eat, and let’s go. We can’t wait.

Target Market

So, the people we intend this online application to benefit are, as we’ve said earlier, local coaches and swimmers. From our knowledge, there are about 20+ clubs in officially recognized by Philippine Swimming Inc. (PSI), each with a coach or two and 20 – 30 registered swimmers. Oh, by the way, PSI isn’t the only organization present in the Philippines, which means there is a considerable number of coaches and swimmers here in the country. We can’t give an accurate count, as there isn’t any official census.

Services

What our web application can provide to both coaches and swimmers is an online platform where they can look up information about registered coaches and swimmers. This would include personal information, if allowed by the coach or swimmer, official swimming records, and other important data that would help in describing the target individual. Think of it as an online database to be populated with coach and swimmer records. But, wait. There’s more. Coaches can add new data and are able to see the progression of their swimmers, which is what they can use to adjust their training regiments accordingly.

In addition to the services mentioned above, our web application would also provide an avenue for the target market when registering for both local and international competitions. Gone are the days of manually filling up forms and having surrender the payment for registering to a local office. Everything can now be done online with our web app. In short, we are making available to people a much more convenient option when signing up for competitions. Las

Marketing & Sales

In marketing our web app, we would start by putting up social media pages. We then move on to setting up advertisements to shown during swimming competitions. Partnering up with PSI is also part of our marketing strategy, since we will basically replace their current registration process with online registration, which our web application will be handling. As for sales, we initially intended to keep it free. However, if we are to partner up with PSI, then we will be taking a bit from their registration fee for the maintenance of the website. It’s only fair since we host their annual registration process.

As for what we’ll name the web application, we decided on the name RISA, which is short for Rapid Information System for Athletes. Where we got inspiration for the name is actually a funny story. You see, we wanted a cool-sounding acronym, just like how the fictional Tony Stark has JARVIS, his personal AI. So, after a while of brainstorming, we finally settled on RISA. It’s an easy name that’s sure to stick.

Financial Projections

As we’ve said earlier, both swimmers and coaches will need to register on a yearly basis. This registration isn’t exactly free so we’re expecting about PHP 500 per registration to be used in maintaining the web application. This will be taken from the registration fee that each applicant is required to pay, which, including the PHP 500 maintenance fee, is a total of PHP 1300. A fitting price for complete access to RISA, a tool that can be used to bring local swimming to the next level.

So what do you think? Did we kill it or what? Hope you liked our idea. If not, we are open to suggestions. We know we’re not masterminds so room for improvement in our master plan is to be expected.

Until next time,

The Martin Brothers